Holmen Gård

Friluftsliv

Friluftslivet i området byr på uendelige muligheter. Eiterådalen er innfallsporten fra Vefsn kommune til Visten/Lomsdal nasjonalpark. Denne nasjonalparken gjør at Norge er vernet på tvers fra Vegaøyene til Børgefjell nasjonalpark mot svenskegrensen.

Kvitfjellet (1248 moh) ligger helt sør i Eiterådalen med Stavassdalen mot øst, og Lomsdalen og Velfjordskaret mot vest. Via Velfjordskaret eller Moskaret kan man finne veien gjennom uberørt natur til Tosbotn i Brønnøy kommune.


Under 2. verdenskrig foregikk en våpentransport på Helgeland (se Historikk) under ledelse av Birger Sjøberg. Sjøbergmarsjen er en minnesmarsj som har vært arrangert årlig i august i 25 år, og går fra Eiterådalen til Visten gjennom en etter hvert godt merket trasè. Marsjen arrangeres begge veier og i Visten er det Bønå Villmarksenter som står for arrangementet. Denne våpentransporten var sentral på Helgeland og det ble etter hvert satt opp en hytte i Oladalen.

Denne hytta ble gjenreist i 2003/2004 av Oladalens Venner og årlig arrangeres det en minnesmarsj i juni. Da følger de stien fra Skjørlegda og gjennom Skjørlegda naturreservat med eget program. Du kan også gå til hytta ved å følge stia fra Holmen Gård. Velger du denne stia kommer du til Holmknaus’n, som er høyeste punkt på Holmfjellet (550 moh). Her har du fantastisk utsikt over Eiterådalen og Vistfjellene i vest. Vistkjerringa (1239 moh)er høyest av disse. Fortsetter du over Holmfjellet kommer du til Litjvatnet, og kan derfra gå videre til Storvatnet.

Ved Litjvatnet kan du leie hytte, og da har du også rettighet til en robåt som ligger ved Storvatnet. Det er fiint å fiske i begge vatnene, men husk fiskekort. Vatnene ligger i Skjørlegda naturreservat.


Fra Skjørlegda kan du følge stia til Fjellgården, ca 3 km. Dette er en av fjelltrimpostene til Vefsn kommune 2009.

Våpentransporten gikk fra Eiterådalen via Stavassdalen til Trofors. Stavassdalens venner er i gang med oppbyggingen av Stavassgården og i den forbindelse skal DNT merke traseen mellom Eiterådalen og Stavassgården via Stavassdalen. Dette blir en løype på ca 8-9 km og egner seg veldig fint for familieturer. Mulighet for overnatting halvveis ved Stavassetra hvis man ønsker. Før man kommer til Stavassgården kan man ta en avstikker til et minnesmerke hvor Birger Sjøberg ble skutt av tyskerne i juni 1944.

Fra Holmen Gård kan man gå til Laksforsen i Grane kommune over Eiteråfjellet (990 moh). Dette er en gammel rute som tidligere var merket med varder.

Kontakt: Trine Holmen | Pb. 455, 8651 Mosjøen | Telefon: 99 62 35 15 | E-post: trine@holmen-gard.no

© 2014 Eiteråholmen AS. All rights reserved