Holmen Gård

Om Holmen Gård

Holmen gård skal være en pedagogisk ressurs for skolene i regionen for å kunne gi barn og unge kunnskap om utnytting av lokale naturressurser sett i sammenheng med riktig ernæring.

Parallellt med dette satses det på å kunne tilby et småskala reiselivstilbud i området Lomsdal/visten Nasjonalpark, Eiterådalen og Helgeland.


01.01.2008 ble det foretatt generasjonsskifte ved Holmen Gård. Ny eier, Trine Holmen ønsker å ta vare på gårdens rike tradisjoner, historie og kulturlandskap på best mulig vis gjennom flere satsingsområder:

Gården som pedagogisk ressurs
• Aktivitetsleir for barn og unge
• Turisme og utmarksbasert næringsvirksomhet
• Oleannas Stue – kafe og restaurant
• Kurs, konferanse og SPA
• Nissene på låven – juletradisjoner

Kontakt: Trine Holmen | Pb. 455, 8651 Mosjøen | Telefon: 99 62 35 15 | E-post: trine@holmen-gard.no

© 2014 Eiteråholmen AS. All rights reserved