Holmen Gård

Dyrene på gården

Hils på kviger, hester, griser, lam, geitekillinger og kaniner. Noen av dyrene eier vi selv, mens andre låner vi for å holde kulturlandskapet i hevd. I perioder har vi også besøk av hundene til Aaslid Polar. Gården drives foreløpig uten melk/kjøttproduksjon, derfor har vi dyrene hos oss fortrinnsvis bare om sommeren. 

Kontakt: Trine Holmen | Pb. 455, 8651 Mosjøen | Telefon: 99 62 35 15 | E-post: trine@holmen-gard.no

© 2014 Eiteråholmen AS. All rights reserved