Holmen Gård

Fasiliteter

LAVVOER

Fire lavvoer med 12 sengeplasser i hver. Disse er bygd i tre, isolert og innlagt strøm. Brukes til overnatting. 

Kan leies, ta kontakt for pristilbud.


ØVERSTUA

Øverstua (også kalt skolestua) er et nyrestaurert bygg, på tuftene av den opprinnelige skolestua i Eiterådalen. Da skolen ikke var i bruk lenger, ble den flyttet til tunet i Holmen, og Arne Holmen og hans kone Oleanna bodde i denne frem til Arne ble skutt under krigen. Da flyttet Oleanna til Kjærstad til sine foreldre. Huset ble da plukket ned og satt opp på parsellen Solvang hos Trygve Spelrem.

Øverstua har i dag toalett og kjøkken, og fungerer som serveringssted når det er arrangement på gården. Ved overnatting i lavvoene benytter man toalett og kjøkken i Øverstua.


GAMMELSTUA

Den opprinnelige gammelstua stod på gården men ble flyttet til en annen eiendom i Eiterådalen. Ca 1890 ble den flyttet tilbake igjen og fungerte som kårbolig for ”Holm-karen”. Høsten 1941 brant den ned. Den ble påbegynt oppbygget igjen i 1941-1942. Pga krigen var det ikke tilgang på sement så grunnmuren ble hogd ut av hvit stein fra bekken over gården av Arne Holmen, hans bror Mikael og Lars Spelrem. Tømmeret ble hogd fra skogen og tømringen påbegynt. Loftåsene ble lagt på før prosjektet ble satt stille under krigen. (Arne og Mikael Holmen ble skutt på Falstad i 1942) Den ble så bygd ferdig og i 1947 flyttet de inn slik den står i dag. (strøm kom senere). ”Holm-Karen” fikk ikke opplevd å bo i den nye stua, hun døde i 1945, 92 år gammel.

I dag er Gammelstua restaurert med bad, opprinnelig var det bare strøm og vann. Den inneholder 3 soverom med 7-10 sengeplasser. Den brukes til overnatting og kiosk/gårdsbutikk ved arrangement.

Kan leies, ta kontakt for pristilbud.

Kontakt: Trine Holmen | Pb. 455, 8651 Mosjøen | Telefon: 99 62 35 15 | E-post: trine@holmen-gard.no

© 2014 Eiteråholmen AS. All rights reserved