Holmen Gård

Historikk

Holmen Gård ble første gang registrert matrikulert i bygdebøkene i 1648. Den ble trolig ryddet i 1645-1655 og var registrert med to brukere inntil 1718. Navnet kommer av at elva Eiteråga her danner to store holmer, Liholmen og Hestholmen. Offisielt heter gården Eiteråholmen, men kalles bare Holmen. Holmen ble selveid etter at Holm-Lars (Lars Benjaminsson Holmen) kjøpte gården i 1875. Da strakte eiendommen seg fra Skjørlegdelva i nord til merkebekken sør om Stormoia, ca 13-14 km. Frem til 1875 var alle eiere bygslere.

I 1874 stevnet AB Jurgensen Lars Holmen til grensetvist om stykket mellom Skjørlegdelva og det nåværende Granheimsmerket. AB Jurgensen hadde tidligere kjøpt Skjørlegda og mente at stykket var hans. Saka pågikk til 1882. Da hadde ikke Lars Holmen penger til å drive saken lengre og måtte inngå forlik om den nordgående grensen og tapte dermed dette stykke land. I saken brukte han sakfører Skavland, og i ettertid har dette stykket blitt kalt ”skavlandsstykket”.

I 1916 delte enka etter Lars Holmen, Karen Johnsdotter garden på tre døtre:

 • Kristine, gift med Karl Johnsen fikk hovedbruket
 • Jenny, gift med Anton Isaksen fikk Bjørnmoen (bruksnr 2)
 • Anne, gift med Olav Sjøfors fikk Granheim (bruksnr 3). Granheim er stedet som fra 1860 var seter til Holmen.

I 1919 ble Holmen (hovedbruket) solgt fra Karl Johnsen til Benjamin Larsen Eiteråfjeld. 
I 1920 ble søndre del av Holmlia statsskoger (bruksnr 4) solgt fra gården. Parsellen ”Solvang” (bruksnr 5) var egentlig tiltenkt Arne Holmen og hans kone Oleanna Kvandal (mor til Bjørnar), men etter at Arne ble skutt under krigen og Oleanna døde av tuberkolose i 1946 ,ble den solgt fra gården til Trygve Spelrem i 1947. Denne ble fraflyttet i 1968 og er nå forfalt. 

Bjørnar og hans bror Ottar, som var henholdsvis 2 og 0 år da Arne døde, og 6 og 4 år da Oleanna døde, vokste opp hos hvert sitt sett besteforeldre, og tante Gudrun. Bjørnar har drevet gården siden 1964.

Trine Holmen overtok gården etter sin far Bjørnar Holmen 01.01.2008. Gården har hatt tradisjonell drift med melkeproduksjon, men kvoten på 94 tonn ble solgt ved generasjonsskiftet.  

Holmen Gård var involvert under våpentransporten på Helgeland i regi av Birger Sjøberg og Lingekompaniet under 2. verdenskrig. Våpnene ble transportert fra Visten via Eiterådalen og Stavassdalen og videre derfra. 

Historien om dette kan dere lese mer om på www.oladalens-venner.no

Bjørnars far Arne Holmen og hans bror Mikal Holmen, ble skutt på Falstad 7-8 oktober 1942, sammen med 21 andre fra Vefsn, Grane og Vevelstad, siden kalt Majavasstragedien.


Historikk gammelstua:

Den opprinnelige gammelstua stod på gården men ble flyttet til en annen eiendom i Eiterådalen. Ca 1890 ble den flyttet tilbake igjen og fungerte som kårbolig for ”Holm-karen”. Høsten 1941 brant den ned. Den ble påbegynt oppbygget igjen i 1941-1942. Pga krigen var det ikke tilgang på sement så grunnmuren ble hogd ut av hvit stein fra bekken over gården av min farfar Arne Holmen, hans bror Mikael og Lars spelrem. Tømmeret ble hogd fra skogen og tømringen påbegynt. Loftåsene ble lagt på før prosjektet ble satt stille under krigen. (Arne og Mikael Holmen ble skutt på Falstad i 1942) Den ble så bygd ferdig og i 1947 flyttet de inn slik den står i dag. (strøm kom senere). ”Holm-Karen” fikk ikke opplevd å bo i den nye stua, hun døde i 1945, 92 år gammel. Gammelstua var bebodd til mai 1975, da stod det nye våningshuset på gården ferdig, og har siden blitt brukt til baking, utleie og i det siste som hobbyrom til min far Bjørnar. Gammelstua ble restaurert i 2009.

Her kan du se oversikt over alle brukere til Eiteråholmen:

 • 1a: Nils Nilsson 1690 -1705
 • 1b Ola Olsson slutten av 1690 – 1718
 • 2 Mikkjel erikson 1705-1734
 • 3 Gabriel danielsson 1734 – 1741
 • 4 Per knutsson 1742 – ca 1775
 • 5 Gabriel Persson ca 1775 – 1808
 • 6 Anders Gabrielsson ca 1826 – 1837
 • 7 Bennet ingebrigtson ca 1816-1826 (1831?)
 • 8 Hans Larsson 1826-1837
 • 9 Benjamin Larssn 1837 – 1871 (1875?)
 • 10 Lars Benjaminsson Holmen kjøpt 1875-1915
 • 11 Karl Johnsen Aarstrand 1915 – 1919
 • 12 Benjamin Larsen Holmen 1919-1963
 • 13 Gunnhild Holmen 1963-1964
 • 14 Bjørnar Holmen 1964-2008
 • 15 Trine Holmen 2008- 

Kontakt: Trine Holmen | Pb. 455, 8651 Mosjøen | Telefon: 99 62 35 15 | E-post: trine@holmen-gard.no

© 2014 Eiteråholmen AS. All rights reserved